Forum för levande historia

Small World har varit involverade i ett flertal av Forum för levande historias projekt de senaste åren. Fokus har legat på att göra PR och hjälpa till att sprida information om deras viktiga projekt till valda målgrupper. Forum för levande historias uppdrag som myndighet handlar om att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbetet med demokrati och tolerans samt stärka människors vilja att arbeta för alla lika värde. Frågor som ligger oss nära hjärtat.

Konferens om främlingsfientlighet och rasism i skolan
Under vårterminen 2017 arrangerar Forum för levande historia i samarbete med Skolverket en serie konferenser på temat: ”Kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser – så möter vi rasism och främlingsfientlighet i skolan”. Syftet är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Small World har ansvaret för att göra PR och sprida information om konferenserna, till valda målgrupper. 
Alla människor! – Om rättigheter och lika värde
Workshop och utställning om alla människors rättigheter och lika värde, för elever i årskurs 4–6. I workshopen arbetar eleverna med de mänskliga rättigheterna och framför allt undersöks vad alla människors lika värde innebär. På uppdrag av Forum för levande historia hjälpte Small World under våren och hösten 2016 till att sprida information om utställningen och workshopen till skolor i Stockholmsområdet. 
Vi är romer – möt människorna bakom myten till nya målgrupper, är en fortbildning som har fokus på att, genom öppen diskussion och möjligheten att ställa frågor, stärka människor i hur de kan motverka och bemöta fördomar. En fråga som ligger oss nära hjärtat. På uppdrag av Forum för levande historia hjälpte vi under våren 2015 till att sprida informationen om utställningen och fortbildningen till nya målgrupper.

Skärmavbild 2016-10-27 kl. 14.55.44

Skärmavbild 2016-10-27 kl. 14.55.19

FLH_VI_Ar_Romer