Hurra – vi är nominerade för Svenska Designpriset 2017!

Stolta kan vi meddela att vi är nominerade i två kategorier för Svenska Designpriset 2017! Hur himlastormande härligt vore det inte om vi vann? Precis. Så sätt igång. Sprid ordet, dela ut flygblad och skicka upp en zeppelinare över Stockholm. Högt ska ropen skalla – rösta Small World på alla!

 

Kulturnatt Stockholm

Kategori: 3A – Identitet – Grafisk identitet

En natt om året, då kulturen lyser extra klart på Stockholmshimlen. Kulturens stjärnor som dras till varandra, stora och små. Tillsammans bildar de en egen galax, bara för en natt – för alla att utforska. Det är Kulturnatten för oss.
Kulturnattens visuella universum är en värld av symboler, styrd av informationssystem, av kartor, detaljerade hänvisningar och markörer. En stor utmaning låg i att skapa ett formspråk som kunde samla över 8H7 aktörer och deras bildmaterial under samma paraply. Ett starkt och samtida typsnitt, kraftfullt i sig självt och användbart i allt från den tryckta programtidningen till de digitala annonserna på stadens gator och tillsammans med den lila färgen som färgar in natten, hittade vi vägen. Upptäckslustan och nyfikenheten hos besökaren har varit drivande i utformningen. Vi har flyttat Stockholms geografiska särprägel ut i galaxen för att skapa något igenkännbart men samtidigt outforskat, åtminstone för en kväll.

In och rösta här!  –––>

Kulturrapporten

Kategori: 2Ba Information – Årsredovisning – Print

Kulturrapporten är Stockholms stads kulturförvaltnings årliga rapport. Den innehåller statistik över det gångna å ret för kulturförvaltningens alla avdelningar. Tidigare har rapporten haft en enklare layout med fokus på statistik. I år var målet att ta fram en årsrapport som, utifrån stadens grafiska profil, hade både bredd och spets. Grunden var redogörelsen för vad som skett under BCDE och statistik som förstärker den berättelsen, men uttrycket i formen skulle vara rappt, skarpt och med svärta utan att vara tillrättalagd. Rapporten skulle inte bara redovisa förvaltningens verksamhet utan också spegla förvaltningens kulturella höjd.

Röstningen är stängd, nu håller vi tummar och tår…