Presscenter

Eurovision Song Contest 2016
När Stockholm stod värd för 42 länders tävlingsbidrag i Eurovision Song Contest 2016 arrangerade och genomförde Small World stadens värdskap för de 1 700 journalister som rest in från alla jordens hörn. Isstadion Hovet förvandlades till Stockholms hittills största presscenter, öppet (nästan) alla dygnets timmar i två veckor och flaggceremoni, röd matta och välkomstfest i Stadshuset fanns också med i journalisternas servicebok.